Peníze sami o sobě zaměstnancům nestačí

Peníze sami o sobě zaměstnancům nestačí

Peníze sami o sobě zaměstnancům nestačí

Změny postojů a preferencí českých zaměstnaců/zákazníků za posledních 5 let představí Na brněnském Best of Veletrhu řešení Filip Brodan z firmy Engage Hill.

 

Ve svém výzkumu jste dokonale zmapovali postoje lidí v Čechách. Jaké praktické využití mají tyto informace pro podnikatele z malé a střední firmy?

Postoje lidí určují celkové klima ve společnosti, ovlivňují naše rozhodování. Reálné zkušenosti ukazují, že pokud společnosti respektují tyto trendy, dosahují úspěchu snáze.

Ve své prezentaci na Veletrhu řešení v roce 2013 jste zdůraznil nárůst individualismu a tlaku na osobní potřeby jednotlivců. Jak se tento trend změnil za poslední dva roky?

Na přelomu roku 2013/2014 se udála důležitá změna a trendy v české společnosti se včetně nárůstu individualismu změnily. To výrazně poznamenalo i ekonomické výsledky v posledním roce. Kam se společnost „posouvá“ a jak toho využít detailněji ukážu na Veletrhu.

Téma motivace patří mezi stálice na poli teoretického managementu. Neustále se opakuje tlak na vnitřní motivaci. Přesto ve firmách přetrvává motivace penězi. Máte z praxe jiné zkušenosti?

“Motivace” je odvozena z latinského “movere”, nebo-li pohybovat se. Motivace tedy souvisí především s tím, zda nám ten či onen směr dává větší nebo menší smysl. Každý jsme individualitou a naše motivy jsou přirozeně vnitřní záležitostí každého z nás. Motivovat někoho zvenku je velmi obtížné – pokud vůbec připustíme, že je to možné.

Peníze jsou v dnešní době existenčně nezbytné a za odvedenou práci je přirozeně očekáváme. Odměnu penězi tedy nelze opominout – naše analýzy však ukazují, že peníze sami o sobě zaměstnancům nestačí.