Emoce je nejlepší zákazník

Emoce je nejlepší zákazník

Emoce je nejlepší zákazník

Emoční rovinu našeho nakupování představí Daniel Šmíd v říjnu 2015 na Veletrhu řešení VIII.
Zeptali jsme se pana Šmída na podrobnosti.

Existuje podle vás jednoznačný vzorec, podle čeho se zákazník rozhoduje?

Ne. Jednotný vzorec rozhodování zákazníků neexistuje. Každý z vás je jedinečnou bytostí se svými vlastními zkušenostmi z minulosti, formáty chování a zvyky. Máte v sobě zakotveny nejen své vlastní vzorce rozhodování, ale také vzorce vašich konkrétních předků. Jednáte tedy velmi často stejně nebo velmi podobně, jako by jednal váš otec, děd nebo ostatní v řadě, kdyby se nacházeli na stejném místě a ve stejnou dobu jako vy. A to je právě otázka emoční. Pocity, chcete-li emoce, které vás provází na každém vašem kroku a velkou část dne je vůbec nevnímáte, rozhodují o tom, jak bude vypadat vaše reakce. Je tedy na obchodníkovi, aby si stanovil, jaká má být zákazníkova reakce a podle toho vytvořil akci. Emoční rovina nabídky je stěžejní. Velká část jakéhokoli vašeho nákupu produktu nebo služby je vlastně touha po uspokojení jistého pocitu.

Pokračování