Jděte na to psycho(logicky)

Jděte na to psycho(logicky)

Jděte na to psycho(logicky)

Jak mít zdravou firmu představí Petr Pacher v říjnu 2015 na Veletrhu řešení VIII.

Zeptali jsme se pana Pachera na podrobnosti.

Jakou roli podle vás hraje psychologie v podnikání, obchodu a marketingu?
Klíčovou.  Psychologie se v obecné rovině zabývá chováním a prožíváním člověka, což samo o sobě vysvětluje vše. Protože firmy tvoří lidé, jen těžko si lze představit, že je možné obejít se bez patřičných znalostí a dovedností. Někteří lidé mají tu výhodu, že mají v měkkých dovednostech nadání nebo dokonce talent vyplývající z jejich přirozenosti. Takže zcela intuitivně pracují a žijí v excelentním souladu s prostředím. Ostatní se to mohou naučit. Člověk však zcela přirozeným způsobem tenduje k vzorci chování, který říká „něco si o tom přečtu a bude to v pohodě“. V oblasti psychologie práce, organizace a řízení je to však velmi spravedlivé. Dokonce bych řekl, že je to spravedlivé více než v kterékoliv jiné disciplíně psychologie. Platí totiž, že nestačí mít pouze informace. Je zapotřebí mít dovednost. Tedy prakticky použitou informaci, z níž vychází tacitní znalost neboli zkušenost.

Pokračování