Mám převést své podnikání na franchísu?

Mám převést své podnikání na franchísu?

Mám převést své podnikání na franchísu?

Kdy a jak převést své podnikání na franchísu představí v únoru 2015 Jiří Krajča z Franchise & Retail Academy na všech Veletrzích řešení VII.

Zeptali jsme se pana Krajči na podrobnosti.

Motivem únorového Veletrhu řešení je hledání odpovědí na otázku jak podnikat chytře a s odvahou. Kterou z těchto dvou položek považujete za důležitější?

K podnikání vždy potřebujete mít odvahu, podnikání je velká zodpovědnost vůči okolí i vůči sobě samému. Proto si můžete zvolit podnikání chytré a tím bezesporu franchising je. Franchisor připravuje pro franchisanty všechny podmínky k samostatnému podnikání a značně mu ulehčuje start jeho podnikání. Franchisant má sice omezenou  volnost v rozhodování tím, že se stal členem franchisového konceptu. Dále však zůstává jako právně samostatný a odpovědný majitel svého podniku. Franchising přináší především dobré řešení v případech, kdy podnikatel chce zůstat samostatný, ale chybí mu podnikatelský nápad.

Základem úspěšné opakovatelní obchodní koncepce je víra ve svůj vlastní produkt. Jak to vnímáte vy?

Pokud jste majitelem společnosti, která poskytuje služby na více místech, příp. již řídíte vlastní síť prodejen nebo provozoven, nabízí se otázka, zda nevyužit franchising jako vhodnou formu pro expanzi, pokryti trhu a zajištěni nárůstu zisků. Pro rozhodnutí je nutné udělat analýzu, která porovná výhody a nevýhody zvoleného postupu. Franchising rozhodně není řešením pro společnost, která chce tímto způsobem řešit nedostatek finančních prostředků.
Franchising je investicí do budoucnosti, do rozvoje společnosti. Vytvoření dobrého a úplného konceptu není levnou záležitostí. Pro franchisora je nejdůležitější se nejdříve důkladně obeznámit s teorii franchisingu, pochopit jeho možnosti, výhody a nevýhody. Velkým přínosem je spolupráce se zkušeným franchisovým poradcem, který má za sebou realizaci několika franchisovych sítí a je obeznámen s riziky, která mohou v průběhu realizace nastat. Zejména je schopen navrhnout optimální postup a kvalifikovaně umí také odhadnout potřebný čas pro realizaci, včetně potřeb lidských a finančních zdrojů.

Pokračování