Rozhovor s Milanem Nerudem o projektu Veletrh řešení

Rozhovor s Milanem Nerudem o projektu Veletrh řešení

Rozhovor s Milanem Nerudem o projektu Veletrh řešení

Zakladatelem projektu Veletrh řešení je marketingový konzultant Milan Nerud.

Zajímaly nás podrobnosti.

Jaká myšlenka vedla ke zrodu projektu Veletrh řešení?

Organizovat byznys setkání, která budou probíhat v duchu představ a požadavků účastníků. Podle toho, co jsem z praxe znal a co mě vadilo, jsem definoval základní prvky a ty držím dodnes.

A jaké to byly prvky? Na čem je projekt postaven?

Velmi mě záleží na dynamice celého průběhu. Lidé, kteří věnují vzácný čas účasti chtějí získat za minimum času maximum informací. Nezískají je ale posloucháním dlouhých a nudných přednášek.

Celé setkání je postaveno na:

  • krátkých pětiminutových prezentacích řešení,
  • 20 minutových workshopech,
  • tříhodinovém prostoru pro individuální konzultace,
  • širokém spektru informací napříč potřebami účastníků,
  • průběžném sdílení informací mezi jednotlivými Veletrhy řešení.

Pro koho je účast na projektu Veletrh řešení ideální?

Pro každého, kdo má otevřenou mysl a chce se učit novým věcem. Ale pokud budu konkrétní, tak ideální je Veletrh řešení pro podnikatele z malých a středních firem, které se nachází v situaci maximální koncentrace odpovědnosti a práce pod jednu osobu. Takovýto podnikatel musí denně reagovat na změny, neustále se rozvíjet a to je velmi těžké.

Název spoileru