BRODAN FILIP

Peníze sami o sobě zaměstnancům nestačí.

 

Změny postojů a preferencí českých zaměstnaců/zákazníků za posledních 5 let představí Na brněnském Best of Veletrhu řešení Filip Brodan z firmy Engage Hill.

 

Ve svém výzkumu jste dokonale zmapovali postoje lidí v Čechách. Jaké praktické využití mají tyto informace pro podnikatele z malé a střední firmy?

Postoje lidí určují celkové klima ve společnosti, ovlivňují naše rozhodování. Reálné zkušenosti ukazují, že pokud společnosti respektují tyto trendy, dosahují úspěchu snáze.

Ve své prezentaci na Veletrhu řešení v roce 2013 jste zdůraznil nárůst individualismu a tlaku na osobní potřeby jednotlivců. Jak se tento trend změnil za poslední dva roky?

Na přelomu roku 2013/2014 se udála důležitá změna a trendy v české společnosti se včetně nárůstu individualismu změnily. To výrazně poznamenalo i ekonomické výsledky v posledním roce. Kam se společnost „posouvá“ a jak toho využít detailněji ukážu na Veletrhu.

Téma motivace patří mezi stálice na poli teoretického managementu. Neustále se opakuje tlak na vnitřní motivaci. Přesto ve firmách přetrvává motivace penězi. Máte z praxe jiné zkušenosti?

“Motivace” je odvozena z latinského “movere”, nebo-li pohybovat se. Motivace tedy souvisí především s tím, zda nám ten či onen směr dává větší nebo menší smysl. Každý jsme individualitou a naše motivy jsou přirozeně vnitřní záležitostí každého z nás. Motivovat někoho zvenku je velmi obtížné – pokud vůbec připustíme, že je to možné.

Peníze jsou v dnešní době existenčně nezbytné a za odvedenou práci je přirozeně očekáváme. Odměnu penězi tedy nelze opominout – naše analýzy však ukazují, že peníze sami o sobě zaměstnancům nestačí.


 

Eckardtova Jana

 

 

5 + 1 pro marketingový restart malých a středních firem

 

Nástroje marketingového restartu představí na květnovém Best of Veletrhu řešení Jana Eckhardtová  – z firmy Malá marketingová.

 

Svoji říjnovou prezentaci jste uvedla požadavkem zákazníků dosáhnout velkých výsledků s minimem aktivit a nákladů. Stále se s tímto požadavkem potkáváte?

 

To je nekonečný příběhJ Myslím, si že je snad i v poslání člověka si zjednodušovat život, protože jsme tvorové veskrze poživační až líní. Takže to chápu a už s tím tolik nebojuji. Snažím se vysvětlovat, přirovnávat a přibližovat faktickou praxi. Někdo pokyvuje hlavou, že to naprosto chápe a že s tím počítá. Ale ve finále ho stejně přepadne netrpělivost. Jiný to nechce slyšet a lpí si na vlastní pravdě. Dle mého názoru jsou výsledky prostě přímo úměrné vynaloženému úsilí. A to vyjádřeno v množství práce věnované aktivitám i v marketingových rozpočtech.

 

Během své prezentace představujete velmi zajímavé nízkonákladové nástroje. Jaký máte recept na jejich vyhledávání. A jakých novinek se dočkáme podle Vás v nejbližších letech?

 

Pokud pracujete v jakémkoliv oboru, zlepšováky si vás najdou, protože je prostě potřebujete. Respektive v době infoproduktů a budování osobních či firemních brandů vám je někdo „vykecá“ s cílem lapit váš kontakt. Takže receptem je sledovat svůj obor. Nikterak usilovně. Zkrátka u běžné práce.

Novinek asi bude stále více a více. Nepředpokládám, že někdo udělá do komunikace takovou díru jako sociální sítě, e-mailing či jiné „stálice“. Já osobně již delší dobu pozoruji návrat ke starým dobrým komunikačním kanálům, kdy zákazník i prodávající dávají přednost jednání tváří v tvář. Na živo. Skrze poctivé produkty a služby. Nicméně kdo ví, možná že, za pár desítek let budeme komunikovat i skrze přenosy myšlenek. To teprve bude spamuJ

 

V malých a některých středních firmám nebývá na marketing vyčleněn speciální pracovník. Většinou tuto činnost pod sebe kumuluje majitel firmy. Nakolik je podle Vás toto řešení praktické?

 

No neřekla bych praktické, spíše je to nutnost. Majitel firmy je tvůrcem produktu, technikem, obchodníkem, ekonomem, uklízečkou, motorem, takže na ně nutně zbývá i marketing. Protože je často jedinou osobou, která má potřebné informace. Takže se jedná spíše o nouzové řešení. Ať už vzniká z důvodu malých personálních kapacit, nedostatku financí nebo z neschopnosti či nechuti delegovat záležitosti na další osobu.

Nebývá to nejšťastnější řešení, nicméně na dobu tvorby marketingové strategie a v prvních 2 – 3 měsících po spuštění je nejlepší možné. Poté není, dle mého názoru, zcela nutné, aby se majitel vyskytoval u všech realizačních aktivit.

 

Kolik je dost. Jedna z otázek, kterou rozvádíte během své prezentace. Proč je podle Vás tolik důležité umět si na ní odpovědět?

 

Zejména pro to, abyste jste se vyhnuli velkému zklamání a rozčarování.  Aby jste si nastavili ta správná očekávání, čeho můžete za daným podmínek dosáhnout a kdy už to zavání utopií.

Můžete mít vytyčené cíle, ale cesta k jejich naplnění bývá někdy zcela odlišná. Není jedno, zda si přejete zvýšit svůj obrat o 100% při rozjezdu podnikání, kdy nemáte žádného zaměstnance nebo po 15 let stabilního podnikání s 50 zaměstnanci.

 

V prvním případě bude pravděpodobně dost 20 – 30 hodin vaší práce a do dvou tisícovek za měsíc, které investujete do marketingové komunikace. V druhém případě může být dost mnoho usilovné práce na několik měsíců a let s marketingovým profesionálem a vlastním marketingovým zaměstnancem za spolupráce celé firmy. A za předpokladu nemalých výdajů. Zkrátka z 0 na  milión je dost o mnoho menší než dost z 100 milionů na 200.

A taky si myslím, že někde zkrátka existuje strop.Tzn. že i při dalším komunikačním úsilí si markantně nepolepšíte. Pokud se chcete posunout dál je na čase začít inovovat jak produktově tak geograficky.

A mezi námi. Nemyslím si, že je zcela nutné stále růst. Někdy je to dost přesně tak, jak to je.

 

 

 


 

Krejčíř Vojtěch

Vojtěch Krejčíř – Gekonis

 

Přiměřená investice do ochrany IT

 

 

IT kriminalita, fenomén dvacátého a hlavně jednadvacátého století. Akční filmy jsou plné hackerů a počítačových démonů. Jaká jsou Vaše zkušenosti a poznatky z praxe. V jaké míře se tyto nekalé praktiky dějí a jak často?

 

V akčních filmech samozřejmě vypadá dobře temná místnost, v ní svítící monitory a skupina hackerů, kteří právě stahují tajná data z vládního serveru. V praxi je potřeba si uvědomit, že aby někdo investoval čas a energii do krádeže dat, tak pro něho musejí být něčím zajímavá. V drtivé většině případů je ztráta a zneužití dat způsobena vlastními zaměstnanci, a to ještě spíše jejich nepozorností nebo nedbalostí, než zlým úmyslem.

 

 

Jak se stavíte k nejčastějšímu typu komentáře „jsme tak malá firma, že si nás nikdo za cíl určitě nevybere“?

 

Pravděpodobnost cíleného útoku je opravdu nízká. Ale například není to tak dávno, kdy tiskem proběhla zpráva o viru, který zašifruje obsah disku vašeho počítače. Data tam sice stále máte, ale dostanete se k nim teprve po zakoupení klíče, který vám hackerské skupina prodá třeba za 500 dolarů. Nebo stačí, aby někdo zneužil jejich mailserver k rozesílání spamu. A rázem se jejich doména ocitne na blacklistu a všechny servery začnou jejich poštu blokovat.

 

S touto otázkou také souvisí, zda existuje nějaké praktické řešení pro malé firmy a živnostníky, kdy jsou pořizovací náklady v řádu tisíců korun?

 

Úplným základem je použití některého bezpečnostního balíčku, který poskytuje komplexní ochranu před viry, malware, phishingovými útoky a dalšími hrozbami. Dokáže ochránít notebook i poštovní nebo souborový server a je možné jej pořídit v řádu jednotek tisíc korun ročně, včetně průběžné aktualizace virové databáze.

 

S IT úzce souvisí interní pravidla a směrnice. Nakolik máte zkušenost, že malé a střední české firmy tyto směrnice mají. A co by podle vás v nich nemělo chybět?

 

Ono to nesouvisí ani tak s velikostí, jako spíš se zaměřením firmy. Mnohdy mají velmi jednoduchou IT infrastrukturu – nějaké notebooky, emailový server, sdílené adresáře na ukládání souborů, účetní systém (pokud jim účenictví nezpracovává externí firma). A pokud investují do nějalého zabezpečení, tak spíše do technických prostředků než do směrnic, protože správci IT většinou neradi něco sepisují.

Směrnice by měly obsahovat alespoň základní pravidla pro práci s firemními daty (kdo má k čemu přístup, kam se ukládají, jak se zálohují, …), pravidla pro využívání privátních zařízení  (zda vůbec a za jakých podmnek), pravidla pro práci s firemními počítači, … Tohle je na delší povídání.

 

 Na únorových Veletrzích řešení jste představil velmi logický postup, jak efektivně stanovit rozpočet investic do ochrany IT. Můžete ho čtenářům přiblížit?

 

Je to v podstatě stejné, jako když řešíte pojištění. Před tím, než začnete utrácet peníze je potřeba si ujasnit, co chcete chránit a proč. Jakou škodu vám způsobí například ztráta nebo zneužití dat, co pro vás znamená odstávka informačního systému a podobně. Dalším krokem je sepsat seznam rizik, před kterými se potřebujetei zabezpečit – havárie serveru, zapomenutý a ukradený notebook s firemními daty, neseriózní zaměstnanec, … A z toho by měl vycházet rozpočet. Výše možné škody určuje smysluplnou výši investic, seznam rizik a jejich pravděpodobnost vám řekne, za co ji utratit.


 

Macura 

Formy podnikání – OSVČ, s.r.o., a.s.

 

Kritéria volby, výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání pracovní smlouva, DPP, DPČ, odvody zdrav., soc., daňové benefity, nelegální forma zaměstnávání témata, která řeší Martin Macura ze společnosti Macura & Partner na brněnském Best of Veletrhu řešení v květnu.

 

 

Ve vašich skvělých prezentacích se míchá ekonomika, právo, účetnictví. Jaké jsou Vaše bohaté zkušenosti z praxe, s kým se český podnikatel o těchto věcech nejčastěji radí?

 

Zajímavá otázka J, děkuji. Rozvrhněme si spektrum českých podnikatelů. Ten úplně nejmenší, tedy živnostník bez zaměstnanců či s několika málo zaměstnanci, se nejčastěji radí sám se sebou, manželkou (apod.) nebo s internetem. Teprve v okamžiku, kdy jej některý ze správních orgánů vyzve ke kontrole nebo se případně se o možném problému dozvědí jiným způsobem např. z médií, rozhodne se obrátit na odborníky v dané oblasti. Občasnou smutnou praxí je, že takto reagují i někteří účetní.  Dovolím si v tomto okamžiku doporučení – lépe pravidelně konzultovat s odborníkem v ekonomické či právní oblasti s nižšími náklady než velmi draze „hasit požár“, někdy i bez reálné šance na úspěch. Střední firmy mají většinou tyto odborníky smluvně zajištěné nebo jim přímo poskytují ekonomický a právní servis formou outsorcingu. Velké a nadnárodní společnosti pak mají vlastní zaměstnance, kteří se věnují dané problematice a najímají si specialisty pouze na velmi složité případy.

 

Stát má bezesporu velký vliv na podnikání. Kterou formu podnikání má stát podle Vás nejraději a kterou naopak podceňuje?

 

V současné době je zcela zřejmé, že největší zátěží prochází živnostník, tedy OSVČ. U řady živností je sice umožněno využívat tzv. paušály a nevést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), přesto živnostník na pravidelných měsíčních odvodech zaplatí nejvíce. Je pro něj také velmi složité získat úvěr či dotaci, právě proto, že nevede účetnictví (podvojné) a tedy je pro poskytovatele složité zjistit jeho bonitu. Navíc živnostník obvykle nemá tým lidí, kteří by mu pomohli s administrativou, která je u dotací značná. Jinak asi nelze jednoznačně tvrdit, kterou právní formu má stát nejraději, některými zásahy komplikuje život všem podnikatelům bez ohledu na právní formu.

 

Za první republiky bylo slovo živnost váženým a důležitým slovem, protože neslo určitou garanci kvality svého majitele. Jak to vnímáte dnes?

 

V tomto srovnání bych řekl, asi jak kdo a jak pro koho. Je řada živnostníků, kteří garantují svým umem a výsledky své práce, svou vážnost. Často se ale můžeme setkat s živnostníkem, který svou práci neumí odvést dobře a je nespolehlivý. Bohužel, díky nedostatkům ve středním školství se dobří řemeslníci budou hledat jako jehla v kupce sena ještě nějakých pár let. Dovolím si ještě malé zamyšlení na téma jméno majitele v názvu firmy bez ohledu na právní formu. Pokud se podíváme do okolních států, zejména Německa a Rakouska, je zcela běžné, že jméno majitele je součástí názvu firmy. U nás tomu tak většinou není a nabízí se otázka proč? Jakmile je jméno majitele v názvu společnosti, jde „s kůží na trh“. Sám jsem si tím prošel, když jsem v loňském roce měnil název společnosti a mé jméno se dostalo do názvu firmy. Mnoho kolegů a přátel mě varovalo, že budu tzv. moc vidět. Přesto si myslím, že jsem udělal dobře.

 


 

Jiří Procházka

S odvahou na chytrý marketing

 

Jiří Procházka z firmy Mediatel představí jednoduchý postup a nástroje, jak bez obav efektivně využívat „chytrý marketing“, který vede k získání více zákazníků a následnému zvýšení prodejů.

 

 

Marketing je měřitelný. Na www.vicezakazniku.cz najdou čtenáři návod, jak jednoduše měřit efektivitu svých marketingových aktivit – návratnost marketingové investice. Jaké jsou Vaše zkušenosti s tím, jak malé a střední firmy tuto kalkulačku využívají?

 

V České republice je bohužel stále mnoho z řad malých a středních firem, které dělají marketing „pocitově“. Když se podíváme např. do zemí západní Evropy, tak tam je právě naopak. Malé firmy si nemohou dovolit utrácet zbytečné náklady a z tohoto důvodu řídí své investice na základě důkladného a průběžného měření. Uživatelé z řad malých českých firem, kteří používají Marketingovou kalkulačku výpočtu ROI s ní jsou spokojeni. Je jednoduchá a přehledná.

 

 

Ve své prezentaci jste uvedl až 80 možných aktivit, které firmy mohou dělat v rámci marketingu. Na které z nich, podle Vás, by firmy určitě neměli zapomenout?

 

No a to je právě to. V marketingu záleží na mnoha faktorech, aby si firma pro sebe správně vybrala. Mezi základní faktory patří např. velikost regionálního působení firmy, obor podnikání, uživatelské rozhodování, zákaznická persona a mohl bych pokračovat. To, co by však měli mít všechny firmy co nejkvalitnější a nejaktuálnější jsou – firemní weobvé stránky optimalizované pro uživatele a vyhledávače s designem přizpůsobeným pro mobilní zařízení.

 

V praxi poradce často slýchám, že firmám schází možnost určitého oborového srovnání. Umíte i na tuto výtku nějak reagovat? Máte mezi svými nástroji nějaké řešení?

 

Ano, mediální agentua Mediatel má k dispozici velké množství marketingových dat napříč obory podnikání u více jak 20 000 českých firem. Díky těmto informacím dokážeme predikovat výkony jednotlivých zákaznických kampaní a lépe poradit co je vhodné pro marketingový mix a co ne.


 

Španikova Michaela

On-line formy vzdělávání – moderní a efektivní nástroj pro vaši firmu.

Za poslední léta nejvíce se rozvíjející formu vzdělávání představí na květnovém Best of Veletrhu řešení Michaela Špániková ze společnosti 1. VOX a.s

 

Ve své říjnové prezentaci jste zdůraznila význam vzdělávání ve firmách. A nepřipustila jste nevzdělávání jako možnost. Jako alternativu ke klasické podobě nabízíte nízkonákladové online vzdělávání. V čem jsou jeho přednosti?

Hlavní výhodou je úspora nákladů tak, jak je naznačeno již v otázce. Uspořené náklady spočívají zejména v čase, který by jinak účastník kurzu strávil na cestě a také ve financích, protože on-line kurzy jsou levnější než prezenční formy vzdělávání. Velkou předností je také možnost vzdělávat se odkudkoliv (z kanceláře i z domova). V neposlední řadě je tu možnost, vracet se  k problematice kdykoliv v budoucnu a to díky záznamům, které z živých on-line kurzů vznikají. Na živých on-line kurzech je také možnost komunikace s lektorem.

Příjem informací online formou klade velký důraz na osobní odpovědnost jedince. Čím si může prezentující lektor ověřit, že nedochází ke ztrátě pozornosti a odbíhání od počítače?

 

Možnost ověření prozatím není, ale do budoucna uvažujeme o anketách, které se každému účastníkovi čas od času objeví na obrazovce v podobě dialogového okna, a na které bude muset účastník do určitého času (30-60 vteřin) kliknout tak, aby bylo zřejmé, že je stále u počítače.

Předpokládáme však, že pokud se někdo chce vzdělávat a zaplatí si on-line kurz, tak to dělá proto, aby se dozvěděl informace a novinky potřebné k výkonu svého povolání a tak kurz absolvuje.

 

Nakolik je v online vzdělávání užitečné zapojení vizuální stránky. Stavu kdy účastníci vidí i tvář prezentujícího?

 

Účastníkům se snažíme maximálně přiblížit podobu prezenčních kurzů a tudíž i maximálního kontaktu s lektorem. Bohužel není možné, aby i lektor viděl účastníky. Technicky to možné je, ale bylo by to pro lektora velmi matoucí a mnohdy se účastní jednoho on-line kurzu i 70 lidí a tak by se to stalo i technicky nemožným.

 

Součástí nabídky některých webinářů je také řízená diskuse více osob. O kolik je tato forma více náročná?

 

Tuto službu prozatím nenabízíme. Této problematiky jsme se dotkli v minulé odpovědi. Při řízené diskuzi více osob by bylo zapotřebí, aby se všichni lidé zapojení do diskuze viděli navzájem a to omezuje počet účastníků tak, aby na sebe byli schopni kvalitně reagovat.

 

 


 

 

Svrček Ondřej

Jak proměnit zákaznickou databázi na zlatý důl?

 

Motivovat stávajícího zákazníka k nákupu je bezpochyby jednodušší než získat nového.

Ondřej Švrček z firmy Neogenia představí na květnovém Best of Veletrhu řešení nejefektivnější způsob komunikace se zákazníky.

 

Komunikace, tolik řešené téma. Vaše firma patří mezi přední novátory v oblasti online a SMS komunikace. Co je podle Vás nejdůležitější pro udržení pozornosti a zájmu osloveného zákazníka?

Prvním důležitým faktorem je co nejzajímavější informace pro příjemce. Nejlépe fungují klientské bonusy, VIP akce, slevy či speciální servis pro členy klubu. Akce, která má omezenou platnost a není k dispozici pro všechny.

 

Druhým velmi klíčovým faktorem je vhodnost načasování oslovení zákazníků. Každé sdělení je jiné a musí se dobře promyslet v jakou hodinu a v jaký den v týdnu se odešle. Dalším faktorem je propojení s různými významnými svátky či dny v kalendáři (např. Valentýn, začátek školního roku …) nemluvě o dnech výplaty J.

 

A možná nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím úspěch oslovení klientů je správná volba komunikačního nástroje. Zde můžeme našim klientů nabídnout naše bohaté zkušenosti a komunikační nástroje, které jsou v ČR zatím unikátní.

 

 

Emaily, letáky a jim podobné nástroje dlouhodobě ztrácí čtivost. Které nástroje podle Vás na popularitě (myšleno pohledem oslovených) rostou?

 

Každý komunikační kanál jednou dosáhne svého maxima a od tohoto okamžiku se účinnost daného média jen zmenšuje. Klasickým příkladem v ČR je neustále klesající efektivita e-mail marketingu, kde zahlcení příjemců dosáhlo již maximální hodnoty a sami příjemci, ale i poskytovatelé mailingových služeb se tomuto začínají bránit.

 

Neříkáme, že by se jisté kanály neměly používat, ale naopak snažíme se nabízet našim klientům alternativní a hlavně efektivnější formy komunikace. Často je toto spojeno i s novými technologiemi a projekty, které připravujeme a vyvíjíme.

 

Jaké novinky plánujete pro nejbližší období? 

 

K již stávajícím komunikačním a marketingovým nástrojům jsme se rozhodli přidat dvě zbrusu nové služby. Jejich vývoj trval déle než 2 roky.

 

Projekt Spothill je unikátní nástroj pro proximity marketing, komunikaci v terénu a instore navigaci. Je tvořen sítí nízkoenergetických Bluetooth (BLE 4.0) vysílačů, tzv. Spotů, které dokáží mobilním zařízením předávat informace. Tento nástroj zajišťoval letos navigaci na mezinárodním veletrhu Ampér 2015 na BVV a dále se s ním můžeme setkat v Technickém muzeu v Brně nebo v obchodním domě Kotva atd.

 

Druhou novinkou je služba Neogenia Voice. Tuto službu jsme vyvinuli primárně pro potřeby krizového řízení, kde byla nutnost svolávání dobrovolných hasičů přes telefon a potvrzení jejich účasti na zásahu.

V současnosti tato služba zvládá odbavit až 200 paralelních hovorů. Umožňuje online syntézu jazyka Text2Speech (CZ, EN, DE, FR a další) a velmi jednoduše můžete odbavit hlasovou anketu s více otázkami nebo nastavit interaktivní hlasový automat IVR.

 

Kromě krizového řízení můžou tento unikátní komunikační nástroj využít například starostové, fankluby, doktoři, vývojáři a obchody či cestovní kanceláře pro zjištění spokojenosti a zpětné vazby.